مستربچ آنتی باکتریال Hiperen AB

مستربچ آنتی باکتریال Hiperen AB

مستربچ آنتی باکتریال Hiperen AB ، عليرغم داشتن کيفيت بالاتر، داراي قيمت کمتري نسبت به انواع مشابه خارجي و داخلي موجود در بازار مي باشد.