مستربچ زرد

مستربچ زرد

مستربچ زرد HIP-YUM ، مستربچی دو منظوره با حدود 45 درصد اکتیویته بوده که مخلوط استوکیومتری مناسبی از رنگدانه زرد و افزودنی ضد اشعه ماورا بنفش می باشد.