مستربچ سفید

مستربچ سفید

مستربچ سفید HIP-WUM ، مستربچی دو منظوره با حدود 60 درصد اکتیویته بوده که مخلوط استوکیومتری مناسبی از تیتانیوم دی اکسید و افزودنی ضد اشعه ماورا بنفش می باشد.