مستربچ شفاف کننده HIP-CL

مستربچ شفاف کننده HIP-CL

مستربچ شفاف کننده HIP-CL ، برای مصارف عمومی طراحی شده است و در تولید تمام قطعات هومو پلیمر پلی پروپیلن که احتیاج به شفافیت دارند مورد استفاده قرار می گیرد.