کامپاند لوله های بی صدا

کامپاند لوله های بی صدا

کامپاند لوله های بی صدا ، این کامپاند از لحاظ کیفیت قابل رقابت با مواد مشابه خارجی و از لحاظ قیمت بسیار به صرفه تر از نمونه های اروپایی می باشد.