کامپاند پلی پروپیلن زیست تخریب پذیر

کامپاند پلی پروپیلن زیست تخریب پذیر

کامپاند پلی پروپیلن زیست تخریب پذیر ، یک ترکیب همگن از نشاسته با پلی پروپیلن (PP) می باشد و دارای خواص قابل ملاحظه ای از مقاومت فیزیکی مکانیکی، نوری است.