انواع کامپاندهای پلی پروپیلن

کامپاندهای پلی پروپیلن ، این کامپاندها بیشتر از نوع کامپوزیت بوده و در تولید قطعات خودرو و قطعات لوازم خانگی ، لوله و اتصالات استفاده می گردند.

شرکت فن آور آمیزه پیشرفته به خاطر درخواست برخی مشتریان خود اقدام به تولید محدود از کامپاندهای پلی پروپیلن نموده است. این کامپاندها بیشتر از نوع کامپوزیت بوده و خواص پلی پروپلین را تقویت می نماید. افزودن انواع فیلرهای معدنی ، الیاف شیشه مواد ضربه پذیر و… خواص زیر را به پلیمر می دهند:

  1. افزایش استحکام کششی
  2. افزایش استحکام ضربه
  3. افزایش مدول کششی و خمشی
  4. مقاومت حرارتی
  5. افزایش پایداری ابعادی
  6. افزایش خواص الاستیسیته
  7. افزایش مقاومت خزشی creep
  8. کاهش قیمت

کامپاند پلی پروپیلن در تولید قطعات خودرو و قطعات لوازم خانگی ، لوله و اتصالات استفاده می گردند.

اخیراً این شرکت اقدام به تولید آزمایشگاهی کامپاندهای پلی پروپیلن جهت جایگزینی پلیمرهایی همچون ABS و AP نموده است که در مقیاس آزمایشگاهی آزمون های مورد نظر را پاس کرده اند.

اشتراک گذاری

محصولات مشابه