مستربچ کمک فرایند HIP-PPA

مستربچ کمک فرایند HIP-PPA حاوی 5 درصد از کمک فرایند فلوئورو الاستومر می باشد. این مستربچ برای کمک به فرایند پلی الفین ها استفاده می شوند.

کمک فرایندهای پلیمری افزودنی های بر پایه الاستومر فلوئور می باشند که برای افزایش بهروری و خواص محصول در حین فرایند اکستروزن به پلیمر در حدود (ppm) قسمت در میلیون اضافه می گردند.

کمک فرایندهای پلیمری به دلیل دارا بودن عنصر فلوئور الکترو نگاتیویته بالا هنگامیکه به پلی اتیلن اضافه می شوند به دلیل ناسازگاری با پلی اتیلن به سطح بین مرزی پلیمر و اکسترودر مهاجرت کرده و به اکسید های فلزی اکسترودر چسبیده و یک لایه لغزنده درون اکسترودر به وجود می آید. این لایه باعث کاهش اصطکاک و چسبندگی شده و سطح پلیمر را صاف می گرداند.در شکل زیر مکانیسم عمل کمک فرایند را می توان مشاهده کرد.

مستربچ کمک فرایند HIP-PPA حاوی 5 درصد از کمک فرایند فلوئورو الاستومر می باشد.

کاربردهای مستربچ کمک فرایند HIP-PPA

  1. تولید فیلم دمشی
  2. تولید سیم و کابل
  3. تولید لوله
  4. تولید الیاف پلی الفینی
اشتراک گذاری

محصولات مشابه