کمک فرایندهای pvc

کمک فرایندهای این شرکت بر پایه پلیمرهای مهندسی طراحی و تولید شده است . این محصول برای فرایندهای زير مورد استفاده قرار می گیرد.
۱- تولید دیوار پوش ،ماربل شیت،تایل سقفی
۲-تولید انواع پروفایل در و پنجره
۳-تولید نوار لبه
تولید لوله و اتصالات پلیمری
استفاده از ای محصول قابلیت فرایندپذیری pvcرا بهبود می بخشد. کمک فرایند شرکت فناور آمیزه پیشرفته سبب همجوشی بهتر pvc شده و رئولوژی آن را اصلاح می کند. همچنین با استفاده از این محصول می توان با اضافه کردن انواع فیلرها(محصولات اقتصادی) تولید کرد

اشتراک گذاری

محصولات مشابه