خدمات و افتخارات

درباره بخش تحقیق و توسعه شرکت فن آور آمیزه پیشرفته: سر لوحه کار بخش تحقیق و توسعه ، ارائه محصولات دانش بنیان جدید به همراه کاربردهای آن ، ایجاد دانش های فنی جدید و بومی و بهبود خواص محصولات موجود می باشد. شرکت فن آور آمیزه پیشرفته در ابتدا با ارائه طرحی هدفمند و دانش […]

افتخارات شرکت فن آور آمیزه پیشرفته افتخارات شرکت فن آور آمیزه پیشرفته ، این مجموعه در سال ۱۳۹۳ موفق به اخذ نشان دانش بنیان از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گردیده است. پروژه های شرکت ۱- پروژه های انجام شده – تولید نانو کامپوزیت پلی اتیلن شبکه ای شده برای مصارف مخازن نگهداری […]