آرشیو برچسب ها : تحقیق و توسعه

درباره بخش تحقیق و توسعه شرکت فن آور آمیزه پیشرفته: سر لوحه کار بخش تحقیق و توسعه ، ارائه محصولات دانش بنیان جدید به همراه کاربردهای آن ، ایجاد دانش های فنی جدید و بومی و بهبود خواص محصولات موجود می باشد. شرکت فن آور آمیزه پیشرفته در ابتدا با ارائه طرحی هدفمند و دانش […]