آرشیو برچسب ها : سهم شرکت های کوچک صنعتی از تسهیلات

سهم شرکت های کوچک صنعتی از تسهیلات ؛ ۶ دهم درصد/ تملک یک هزار و ۵۰۲ واحد توسط بانک ها بنگاههای کوچک و متوسط در کشور پوشش مالی کافی دریافت نمی کنند به طوری که عمده تسهیلات خرد نصیب شرکتهای کوچک می شود. به گزارش روابط عمومی انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران (اینپیا)، بر اساس […]